Dr. Josep Gifreu Pinsach
Líneas de investigación: 
Políticas de comunicación y cultura
Espacio catalán de comunicación
Cine y audiovisual
Comunicación política
Nota biográfica: 

Josep Gifreu es catedrático de teoría de la comunicación, profesor emérito en la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona) e investigador y asesor en políticas de comunicación y cultura. Es miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes (Sección Filológica) desde 1993. Fue vocal del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) de 1997 a 2000 y ha sido director de la revista Quaderns del CAC del 2001 al 2012.

En la UPF fue decano-fundador de los Estudios de Comunicación Audiovisual (1993-2000) y ha sido fundador y coordinador del grupo de investigación en comunicación audiovisual UNICA (1995-2011) y codirector del Observatorio de la Producción Audiovisual (OPA). Ejerció anteriormente de profesor de comunicación en la Universitat Autònoma de Barcelona (1975-1992), donde fue director del Departamento de Periodismo (1987-1989).

Desde 1976 a 1982 trabajó como periodista político en el diario Avui. Es articulista en temas de comunicación, lengua y cultura de los diarios Avui y El Punt (El PuntAvui desde 2011) y del semanario El Temps.

De entre su obra escrita destacan: Sistema i polítiques de la comunicació a Catalunya (1983), El debate internacional de la comunicación (1986), Comunicació i reconstrucció nacional (1989), Estructura general de la comunicació pública (1991 i 1996), El meu país. Narratives i combats per la identitat (2001) i La pell de la diferència. Comunicació, llengua i cultura des de l'espai català (2006). Ha dirigido o coeditado diversas obras colectivas como Construir l'espai català de comunicació (1991), La campanya més disputada (2001) y De Pujol a Maragall. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2003 (2007) o La producció audiovisual a Catalunya 2008-2009 (2010).

Docencia: 
  • Comunicación política (Máster MUCS).

Publicaciones

Gifreu, J. (1994). Una cultura sense estatut, unes polítiques sense Estat. En Competencias Urbanísticas de las CCAA. presentado en 01/04/1994.
Gifreu, J. (1994). Panorama de l'ús de les llengües en les emissions de TV per satèl·lit a Europa. En Els programes interinstitucionals: una alternativa per a municipis petits i mitjans. presentado en 01/05/1994.
Gifreu, J. (1994). La televisió en els límits de l'interès públic. Annals de Periodisme Català, 1, 1-1.
Gifreu, J. (1994). Les cultures i la dinámica actual d¿intercomunicació. En Simetria o Asimetria: El Futur de l'Articulació Territorial de l'Estat. presentado en 01/11/1994.
Gifreu, J. (1994). Polítiques culturals i concentració de mitjans a Europa. En Actes del II Congrés de Mitjans de Comunicació (pp. 136 - 136).
Gifreu, J. (1994). Espais mediàtics i estructures de la reflexivitat. En XVIII Conferència General de la IAMCR/AIERI. presentado en 01/12/1994.
Gifreu, J. (1994). Els mitjans de comunicació i el procés de normalització. En Actes de les Jornades sobre Normes i Normalització lingüística (pp. 188 - 188).
Gifreu, J. (1994). Televisión y socialización en la edad de la innocencia. En Televisión Niños y jóvenes (pp. 145 - 145).
Gifreu, J. (1993). Europa, un imaginari per crear. Debat nacionalista, 1, 88-90.

Páginas