Publicaciones

Se encontraron 152 resultados
Filtros: Autor es J. Gifreu  [Elimina todos los filtros]
2014
Gifreu, J. (2014). El català a l’espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013). En . València, Bellaterra, Barcelona, Castelló: Publicacions de la Universitat de València (Aldea Global 29).
2013
Gifreu, J. (2013). L’espai comunicacional de la Catalunya independent. En E. Pujol, El dia de la llibertat. Com serà la Catalunya independent? (pp. pp 125-146). Girona: Llibres del Segle.
Gifreu, J. (2013). La política cultural a la televisió catalana: notes per al debat. Revista de Catalunya, número extraordinari, pp. 197-215.
2012
Gómez Puertas, L., & Gifreu, J.. (2012). L'agenda temàtica electoral en televisió i premsa (capítol 4). En La campanya fragmentada. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010 (pp. 156 - 156). Documenta.
2011
Gifreu, J. (2011). Katalana ari digitalaren komunikazio erronken aurrean. En Irigoienazpikoa. Hizkuntza ez hegemoniko edo maila ertainekoak hedabideetan eta IK Tetan (pp. 189 - 189). Ayuntamiento de Andoain.
Gifreu, J. (2011). Language Policies in the Public Media and the Promotion of Catalan in the Private Media, Arts and Information Technologies. En Democratic Polcies for Language Revitalizations: the Case of Catalan (pp. 200 - 200). Palgrave Macmillan.
2010
Corbella, J. M., & Gifreu, J.. (2010). La Producció audiovisual a Catalunya 2008-2009. presentado en 01/01/2010, Barcelona: Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual.
Corbella, J. M., & Gifreu, J.. (2010). L'audiència de televisió a Catalunya 2008-2009. En La Producció audiovisual a Catalunya 2008-2009 (pp. 118 - 118). Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual.
2009
Gifreu, J. (2009). The Catalan Communicative Space: still a strategic objective. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 1, 87-95.
Gifreu, J. (2009). Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies: balanç de la penetració del català i perspectives. En Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX (pp. 2 - 2). Institut d'Estudis Catalans.
Gifreu, J., & Corbella, J. M.. (2009). La producció audiovisual a Catalunya 2005-2007. presentado en 01/01/2009, Girona: Documenta.
Gifreu, J., & Gómez Puertas, L.. (2009). L'agenda temàtica electoral a la televisió i a la premsa. En L'espectre del tripartit. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2006 (pp. 120 - 120). Documenta.
Gifreu, J., & Gómez Puertas, L.. (2009). L'agenda temàtica electoral en televisió i premsa. En L'Espectre del tripartit. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2006 (pp. 120 - 120). Documenta Universitària.
Gifreu, J. (2009). TV3 i Catalunya Ràdio: 25 anys de servei al país. En Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008 (pp. 351 - 351).
2008
Gifreu, J. (2008). Les polítiques de la diversitat cultural i les institcions internacionals'. En Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Banyoles (pp. 124 - 124). Institut d'Estudis Catalana.
Gifreu, J. (2008). Mèdia i eleccions a Catalunya: un escenari escindit?. Via: valors, idees, actituds, 8, 115-125.
2007
Gifreu, J., Corbella, J. M., Gómez Puertas, L., & Aubia, L.. (2007). L'agenda temàtica electoral en televisió i premsa. En De Pujol a Maragall : comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2003 (pp. 124 - 124). Documenta Universitaria.
Gifreu, J., Corbella, J. M., Gómez Puertas, L., & Aubia, L.. (2007). L'agenda temàtica electoral en televisió i premsa. En De Pujol a Maragall. Comunicació política i comportament electoral en les eleccions catalanes de 2003 (pp. 2 - 2). Documenta.
2006
Gifreu, J. (2006). Informació i propaganda. En Què ens expliquen? Com interpretar la informació (pp. 95 - 95).

Páginas