Mònica Figueras dirigirà un projecte sobre competències mediàtiques de la ciutadania

07/06/2016

A arrel del projecte "Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): Prácticas innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múltiples", la professora Mònica Figueras Maz serà la investigadora principal del subprojecte "Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios", on es treballarà amb un sector tan prioritari i estratègic com és l'àmbit universitari.

En aquesta recerca s'atendrà tant als estudiants i docents com als responsables o coordinadors de la innovació docent de diferents universitats de l'estat espanyol. Es comfrontaran els resultats amb els d'algunes universitats estrangeres, pertanyents a la Xarxa Internacional Alfamed.

El punt de partida serà una anàlisi bibliomètrica de la producció científica i d'estudis publicats sobre l'ús de smartphones i tablets per part dels ciutadans, completat amb l'estudi de la percepció de les actituds i comportaments en l'ús dels smartphones i tablets a l'entorn universitari i la detecció de pràctiques innovadores en cada un dels col·lectius universitaris escollits.

Aquests estudis permetran detectar mancances que hauran de ser esmenades en els plans d'estudi de l'educació mediàtica i pràctiques innovadores que caldrà potenciar i difondre en l'entorn universitari, sobretot en els graus d'educació i de comunicació.