Una aproximació científica a la desigualtat de gènere entre les persones creadores: l'accés de les dones a la funció de directores creatives a les agències de publicitat catalanes com a garantia de feminització de la creativitat publicitària.

Investigador principal

Finançament

Durada

2009