Rafael Ventura
Línies de recerca: 
Estudis de gènere i sexualitat
Comunicació per al canvi social
Anàlisi de la recepció i el consum
Nota biogràfica: 

Rafael Ventura és becari de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministeri de Economia i Competitivitat (MINECO) a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de gener del 2013, on realitza els seus estudis de doctorat.

És llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). També ha cursat un Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament (UJI), un Màster Universitari en Comunicació Social (UPF) i un Postgrau en Relacions Interculturals i Gestió de la Diversitat Cultural (Obra Social "La Caixa"-UJI). Ha ampliat els seus estudis de comunicació a la Panteion University of Athens (Grècia) i a la Universidad Autónoma del Estado de México (Mèxic).

Ha realitzat estades d'investigació a la San Francisco State University (Estats Units), a la University of Leicester (Regne Unit) i a la Universidad de Antioquia (Colòmbia), dins del Subprograma Estatal de Mobilitat (MINECO).

Ha participat en el projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació "Análisis de los relatos audiovisuales sobre civilizaciones y culturas. Representaciones e interpretaciones de los relatos informativos de la televisión", dirigit pel Dr. Miquel Rodrigo (UPF), i en el projecte finançat per l'Institut de la Dona "Estudi sobre la inclusió dels ensenyaments en matèria d'igualtat entre dones i homes i la implantació de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi de grau de la Universitat Jaume I de Castelló" (Isonomia-UJI).

Ha presentat ponències en diversos congressos internacionals organitzats per prestigioses organitzacions com la International Association for Media and Communication Research (IAMCR), celebrada a l'Índia, o la International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society (IASSCS), celebrada a Irlanda.

Docència: 

- Teories de la Comunicació

- Anàlisi del Periodisme Digital

- Psicosociologia del Consum