Narratives transmediàtiques, convergència audiovisual i noves estratègies de comunicació

Investigador principal

Finançament

Durada

2010 - 2011