Dr. Miquel Rodrigo Alsina
Línies de recerca: 
Comunicació intercultural
Comunicació i violència
Comunicació i emocions
Teoria de la comunicació
Nota biogràfica: 

Llicenciat en Ciències de la Informació i en Dret por la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Ciències de la Informació per la mateixa universitat. Ha estat docent de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1982, actualment és catedràtic de Teories de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es coordinador del grup de recerca consolidat UNICA.

Ha impartit cursos i conferencies en diferents universitats espanyoles i estrangeres. Ha estat investigador en el Research Center for Language and Semiotic Studies (Universitat de Indiana), en el Center for the Study of Communication and Culture (Universitat de Saint Louis) i en el Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien (Université René Descartes, Paris V). Ha publicat més de cent articles en revistes especialitzades nacionals i internacionals, més de cinquanta capítols de llibres i una dotzena de monografies. Algunes de seves obres són: Los medios de comunicación ante el terrorismo (Icaria, 1991), Los modelos de la comunicación (Tecnos, 1995 -2º edició revisada i ampliada) La comunicación intercultural (Anthropos, 1999 i 2012), Identitats i comunicació intercultural (Edicions 3 i 4, 2000), Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas (Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 2001) y La construcción de la noticia (Paidós, 2005 -nova edició revisada i ampliada-), que també s'ha publicat en portuguès en la col·lecció "Clássicos da Comunicaçao Social" de la Editorial Vozes (Brasil) como A Construçao da Noticia (2009).

Ha estat vice-degà de Docència i Professorat i també Coordinador de la Titulació de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és Director del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Docència: 
  • Comunicació i interculturalitat
  • Societat de la informació i el coneixement