Dra. Mercè Oliva
Línies de recerca: 
Telerrealitat
Celebrity studies
Cultura Popular
Semiòtica
Estudis Culturals
Estudis televisius
Videojocs
Nota biogràfica: 
Sóc Doctora en Comunicació Social (Universitat Pompeu Fabra, 2010) i Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UPF, 2002). Des del l'any 2006 sóc professora del Departament de Comunicació de la UPF i membre del grup de recerca UNICA (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual). 
 
He publicat articles en les revistes acadèmiques Celebrity Studies, Comunicar i Comunicación y Sociedad i recentment he publicat el llibre Telerrealidad, disciplina e identidad. Los makeover shows en España (2013, UOC). He participat en dos projectes de R+D  finançats pel Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia: El surgimiento de la Política Pop en España: espactáculo, web 2.0 y videojuegos (2012-2014) i Televisión y deliberación política. La construcción del espacio público a través de los géneros televisivos de la realidad en España (2009-2011), així com en altres recerques finançades per diversos organismes públics. Finalment, he participat en diversos congressos internacionals i he realitzat una estada de recerca a la University of East Anglia (Norwich, Regne Unit).
 
Actualment sóc Investigadora Principal, juntament amb Óliver Pérez, del projecte "Herois de la crisi. Narrativa i discurs social en la cultura popular contemporània", finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) en la convocatòria del 2014 del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excelència.
Docència: 
  • Teories de la Imatge (Grau en Comunicació Audiovisual)
  • Anàlisi de la Significació de la Imatge (Grau en Comunicació Audiovisual)
  • Estructura de la Comunicació Social (Grau en Comunicació Audiovisual)
  • Comunicació i Persuasió (Màster Universitari en Comunicació Social)

 

Altres assignatures que he impartit:

  • Estructura dels Mitjans de Comunicació i Publicitat (Grau en Publicitat i Relacions Públiques)
  • Comunicació Política i Propaganda Electoral (Grau en Publicitat i Relacions Públiques)

Publicacions

Oliva, M. (2014). Celebrity, class and gender in Spain: an analysis of Belén Esteban's image.. Celebrity StudiesCelebrity Studies, 1 - 17. presentat a 01/01/2014.
Oliva, M. (2013). Telerrealidad, disciplina e identidad. Los makeover shows en España. presentat a 01/01/2013, Barcelona: Ed. UOC.
Pujadas Capdevila, E., Pérez Latorre, Ó., & Oliva, M.. (2012). Discurs i imatge dels candidats a les cadenes de televisió. En La campanya fragmentada. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010 (p. 200 - 200). Documenta.
Oliva, M. (2012). Sota pressió: anàlisi de l'efecte de realitat en la telerealitat. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi, 29, 25-44.

Pàgines