Investigadors

Coordinació de grup

Dr. Miquel Rodrigo Alsina
Catedràtic d'Universitat
 • Comunicació intercultural
 • Comunicació i violència
 • Comunicació i emocions
 • Teoria de la comunicació

Membres

Dra. Núria Almiron
Professora titular
 • Economia política de la comunicació
 • Estructura del sistema de mitjans
 • Polítiques de comunicació
Dr. Reinald Besalú
Professor visitant
 • Sociologia de la comunicació
 • Anàlisi qualitativa de la recepció
 • Audiències de televisió
 • Estructura del sistema audiovisual
Joan Corbella
Professor ajudant
 • Polítiques de comunicació
 • Estructura del sistema de comunicació
 • Economia dels mitjans de comunicació
Dr. Joan Ferrés
Professor titular
 • Comunicació audiovisual educativa
 • Publicitat com a model per a l'ensenyament
 • Mitjans de masses audiovisuals i comunicacions inadvertides
Dr. Josep Gifreu Pinsach
Catedràtic emèrit
 • Polítiques de comunicació i cultura
 • Espai catalá de comunicació
 • Cinema i audiovisual
 • Comunicació política
Dra. Lorena Gómez Puertas
Professora lectora
 • Ficció televisiva i representació de valors socials
 • Polítiques de programació televisives
 • Anàlisi del discurs. Argumentació i retòrica.
 • Teoria de la comunicació
 • Cultura de masses
Pablo Gómez-Domínguez
Personal investigador en formació
 • Servei públic i mitjans de comunicació
 • Espai català de comunicació
 • Audiències
 • Social media
 • Sistemes mediàtics
 • Qualitat mediàtica
Dr. Frederic Guerrero-Solé
Professor lector
 • Social Media
 • Political Communication
 • Media Effects
 • Online Gambling
Dr. Hibai Lopez-Gonzalez
Personal investigador en formació
 • Sociologia de l'esport
 • Semiòtica, mitjans de comunicació i regles del joc del futbol
 • Teories del framing i anàlisi crítica del discurs
Rosa de les Neus Marco Palau
Personal investigador en formació
 • Comunicació política
 • Mitjans de comunicació catalans i internacionals
 • Comunicació, cultura i identitat col·lectiva
 • Anàlisi del discurs, semiòtica i framing
Dra. Maria-Jose Masanet
Personal investigador en formació
 • Competència mediàtica
 • Representació de la sexualitat i de l'adolescència en els mitjans de comunicació
Julio César Mateus
Personal investigador en formació
 • Comunicació i educació
 • Comunicació i cultura
 • Comunicació política
Dra. Matilde Obradors
Professora agregada
 • Els relats digitals com a eina d'Innovació Social.
 • Les noves videografies a la xarxa.
 • L'Entorn Live On Line de producció.

 • Pràctiques creatives, Innovació i Tècniques d'Ideació.
 • Anàlisi de les narratives audiovisuals.
Dra. Mercè Oliva
Professora lectora
 • Telerrealitat
 • Celebrity studies
 • Cultura Popular
 • Semiòtica
 • Estudis Culturals
 • Estudis televisius
 • Videojocs
Dr. Manel Palencia-Lefler
Professor titular
 • Creativitat en les relacions públiques
 • Comunicació estratègica de les organitzacions
 • Música i publicitat
 • Publicitat institucional
 • Fundraising
Dr. Óliver Pérez
Professor lector
 • Teoria i anàlisi del videojoc
 • Joc, comunicació i cultura
 • Entreteniment i cultura popular als mitjans audiovisuals
 • Anàlisi semiòtica del discurs
 • Semiòtica de la imatge
Dr. Carles Pont-Sorribes
Professor agregat
 • Comunicació de risc i crisi
 • Comunicació política i Opinió Pública
 • Història de la premsa i periodisme local
Dr. Eva Pujadas
Professora titular
 • Televisió i debat polític
 • Comunicació política
 • Narracions polítiques i transmediàtiques
 • Anàlisi de la diversitat de la programació televisiva
 • Televisió, discurs i coneixement
 • Televisió de qualitat, ètica de la comunicació i servei públic
Dra. Montse Quesada
Catedràtica d'Universitat
 • Periodisme especialitzat
 • Periodisme d'investigació
 • Periodisme de successos
 • Violència mediàtica
 • Periodisme de dades
Dr. Carles Roca-Cuberes
Professor lector
 • Etnometodología: análisis etnográfico de la producción y la recepción en los medios audiovisuales
 • Análisis de la conversación y la interacción en los medios de comunicación
Dr. Xavier Ruiz Collantes
Catedràtic d'Universitat
 • Comunicació estratègica
 • Publicitat i creativitat
 • Comunicació política
Cristina Sanchez-Sanchez
Personal investigador en formació
 • Comunicació i cultura
 • Anàlisi semiòtica del discurs i de la imatge
 • Teoria de la felicitat
 • Comunicació política
Dr. Carlos Alberto Scolari
Professor titular
 • Narratives transmedia
 • Teories de la comunicació digital interactiva
 • Ecologia i evolució de la comunicació
 • Semiòtica de les interfícies
Dra. Mònica Terribas
Professora titular
 • Relació dels mitjans de comunicació de masses amb la identitat cultural i col·lectiva
 • Representació de l'esfera pública
 • Televisió i qualitat
Rafael Ventura
Personal investigador en formació
 • Estudis de gènere i sexualitat
 • Comunicació per al canvi social
 • Anàlisi de la recepció i el consum
Dr. Jordi Xifra
Catedràtic d'Universitat
 • Història de les relacions públiques
 • Relacions públiques i teoria crítica
 • Cinema, propaganda i relacions públiques