Dr. Eva Pujadas
Línies de recerca: 
Televisió i debat polític
Comunicació política
Narracions polítiques i transmediàtiques
Anàlisi de la diversitat de la programació televisiva
Televisió, discurs i coneixement
Televisió de qualitat, ètica de la comunicació i servei públic
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Ciències de la Informació, en la Branca de Publicitat i Relacions Públiques (UAB, 1991) i en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB, 1993); Doctora en Comunicació Audiovisual (UPF, 2001).

Professora titular del Departament de Comunicació, al que estic vinculada des de 1996; docent als Estudis de Comunicació Audiovisual i als de Publicitat i Relacions Públiques des de la seva creació. En l'actualitat, soc també docent del programa de Màster sobre Comunicació Estratègica del Departament de Comunicació de la UPF i de la Universitat de Stirling (dirigit per J.Xifra). Col·laboro també en altres programes de màster de la UAB i de l'Escola Elisava de Barcelona. Les assignatures que ofereixo al Departament de Comunicació estan vinculades a l'anàlisi de la significació de la imatge i a la comunicació política. En el programa de màster que imparteixo en anglès ofereixo l'assignatura de Public Affairs and Advocacy.

Com a investigadora estic dirigint un projecte de recerca finançat en convocatòria competitiva pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (trienni 2012-14) que porta per títol: El surgimiento de la política pop en España: el espectáculo televisivo, la web 2.0. y los videojuegos.

Publicacions

Pujadas Capdevila, E., & Xifra, J.. (2014). Framing the Relationship between Catalonia and Spain: A semio-narrative analysis of the 2012 Catalan election campaign. American Behavioral ScientistAmerican Behavioral Scientist, 880 - 897. presentat a 01/01/2014.
Pujadas Capdevila, E., Pérez Latorre, Ó., & Oliva, M.. (2012). Discurs i imatge dels candidats a les cadenes de televisió. En La campanya fragmentada. Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2010 (p. 200 - 200). Documenta.
Pujadas Capdevila, E. (2011). Televisión de calidad. Contenidos y debates. presentat a 01/01/2011, Bellaterra: Universitat AUtònoma de Barcelona.

Pàgines