Descripció del grup

Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual

 

La Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) és un grup consolidat de recerca R+D de la Universitat Pompeu Fabra especialitzat en el camp de la comunicació i la cultura audiovisuals.

UNICA aplica metodologies d'estudi i d'anàlisi de caràcter pluridisciplinari i interdisciplinari, sota l'enfocament predominant de les ciències socials i humanístiques.

UNICA ofereix un conjunt variat de projectes i convenis de recerca en el camp audiovisual, i també serveis d'assessorament en el disseny i el desplegament de projectes i serveis de formació en la recerca de l'audiovisual.

UNICA forma part del Departament de Comunicació de la UPF i està reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009SGR00387).

L’organigrama d’UNICA és el següent:

  • Coordinador: Miquel Rodrigo Alsina
  • Adjunt a la coordinació: Xavier Ruiz Collantes
  • Consell Consultiu: Miquel Rodrigo Alsina, Francesc Xavier Ruiz Collantes, Josep Gifreu Pinsach, Joan Corbella Cordomí, Joan Ferrés Prats, Eva Pujadas Capdevila i Jordi Xifra Triadú

El Consell Consultiu està format pel coordinador, el coordinador adjunt, el coordinador anterior, els investigadors principals dels projectes competitius i els coordinadors de contractes de recerca estables.