Comunicació i Interculturalitat

Aquesta línia d’estudi i d’intercanvi té avui un fort impacte en la investigació internacional. L’enfoc de la recerca intercultural es centrarà en els mitjans de comunicació i les construccions identitàries que propicien a través del discurs, de les imatges i de les narratives. Es pretén impulsar línies de recerca comparada sobretot amb la col.laboració i l’ intercanvi amb algunes Universitats de l’Amèrica Llatina.

Coordinació

Projectes

Els mitjans de comunicació són instruments de construcció d'identitats, cultures, civilitzacions i l'escenari en el qual aquestes es representen. La construcció d'una cultura en particular té...