Comunicació i Grups d'Influència

Un dels principals actors de la comunicació en l’espai públic dels últims anys són els grups d’influència, principalment lobbies i think tanks. Es tracta de fenòmens d’essència nord-americana però que s’han introduït ràpidament al nostre país. La seva naturalesa comunicativa, l‘ús que fan de les estratègies de comunicació i la seva capacitat real d’influenciar les decisions dels poders públics constitueixen un nou objecte d’estudi del grupUNICA. Les línies d’investigació preferents dels investigadors del grup es centren en la determinació de les seves estructures organitzatives així com els models comunicatius i d’influència d’aquests grups a l’estat espanyol.

Coordinació