Comunicació i Educació

L'àrea de recerca en Comunicació i Educació es dedica a la investigació i l'assessorament en dos gran àmbits: l'educació en mitjans i l'educació amb mitjans. En l'àmbit de l'educació en mitjans el grup es concentra sobretot en l'anàlisi del paper de les emocions i de l'inconscient en la recepció de missatges audiovisuals, i en l'elaboració de materials basats en metodologies integradores, encaminades a convertir l'emoció en reflexió. En l'àmbit de l'educació amb mitjans, el principal centre d'interès rau en la recerca d'un nou estil comunicatiu en l'audiovisual educatiu i cultural, recorrent a la publicitat com a model comunicatiu; és a dir, cercant aquells paràmetres expressius de la publicitat que poden ser útils per incrementar l'eficàcia comunicativa i didàctica de l'audiovisual educatiu i cultural.

Coordinació