Comunicació en l’era digital

L’atenció a les profundes transformacions que representa per a tots els actors i sectors de la comunicació la irrupció de l’era digital en xarxa ha esdevingut un nou objectiu específic del grup de recerca UNICA. La perspectiva preferent de les línies particulars d’investigadors i investigadores del grup se centra en les noves transformacions que afecten molts àmbits de la comunicació, com ara el periodisme de dades, els big data o la transmedialitat, fenòmens tots ells de la societat digital.

Coordinació

Projectes

Pluralisme i grups de comunicació a Espanya: la concentració d'audiències.
Aquesta investigació planteja com a objectiu principal la identificació dels diferents gèneres i formats - televisius, del web i dels videojocs - mitjançants els quals es confirma la Política Pop del...
La comunicació audiovisual ha adquirit una especial transcendència en el context de la societat digital (societat-Xarxa). No obstant això, els ciutadans han comptat amb poques experiències formatives...
Amb aquest projecte de recerca abordem un àrea emergent en les Ciències Socials i, més concretament, en l'àmbit del Periodisme: el dels big data i el periodisme de dades. Entenem que el treball amb...
Els objectius del projecte TRANSLITERACY són entendre com els adolescents estan aprenent fora de l'escola i la introducció d'aquestes experiències en ella. La identificació i l'anàlisi etnogràfic de...
Pese a los esfuerzos de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Estado, comunidades autónomas, escuela, familias, asociaciones de padres, instituciones donde se forman los...