Publicacions

S'han trobat 1557 resultats
Book
Palencia-Lefler, M. (2011). 90 Técnicas de Comunicación y Relaciones Públicas. presentat a 01/01/2011, Málaga: Profit Editorial.
Almiron, N. (2005). Actúa con inteligencia en la era digital. presentat a 01/01/2005, Barcelona: Gestión 2000.
Fernández Alonso, I., Moragas, M., Blasco, J. J., Almiron, N., & (Eds.),. (2006). Ajuts a la premsa a Europa. presentat a 01/01/2006, Barcelona: Generalitat de Catalunya; Incom.
Xifra, J., & Lalueza, F.. (2009). Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa. presentat a 01/01/2009, Madrid: Pearson.
Mandelbaum, J., Haber, D., & Almiron, N.. (2005). China. La trampa de la globalización. presentat a 01/01/2005, Barcelona: Urano.
Almiron, N. (2000). Cibermillonarios. La burbuja de Internet en España. presentat a 01/01/2000, Barcelona: Planeta.
Ruiz Collantes, F. X. (2010). Ciutadania i discursos de la desafecció política a Catalunya. presentat a 01/01/2010, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Participació Ciutadana.
Ferrés Prats, J.. (1998). Com veure la TV? La Publicitat. presentat a 01/01/1998, Consell de l'Audiovisual de Catalunya/Generalitat de Catalunya.
Solà, A., Selva, M., Coll, M., Ubach, X., & Ferrés Prats, J.. (1998). Com veure la TV? material didàctic per a infants i joves. presentat a 01/01/1998, Consell de l'Audiovisual de Catalunya /Generalitat de Catalunya.
Carrillo, V., Jiménez, M., & Sánchez Hernández, M.. (2011). Communication and body Cult. presentat a 01/01/2011, Pearson.
Jiménez, M., Sánchez Hernández, M., & Carrillo, V.. (2013). Communication and Body Image. presentat a 01/01/2013, Pearson Educación.
Ferrés Prats, J.. (1994). ¿Cómo enseñar y aprender la actualidad?. presentat a 01/01/1994, Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación.
Ferrés Prats, J.. (1988). Cómo integrar el vídeo en la escuela. presentat a 01/01/1988, Ediciones Ceac, S.A.
Ferrés Prats, J.. (1998). ¿Cómo ver la TV? Material didáctico para niños y jóvenes. presentat a 01/01/1998, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Ferrés Prats, J., García Matilla, A., Aguaded, J. I., Fernández Cavia, J., & Figueras, M.. (2011). Competencia mediática : investigación sobre el grado de competencia de la ciudadanía en España. presentat a 01/01/2011, Madrid: Instituto de Tecnologías Educativas. Ministerio de Educación. On-line.
Pont Sorribes, C. (2009). Comunicació d'emergències. presentat a 01/01/2009, Barcelona: UOC.
Gifreu, J. (1989). Comunicació i reconstrucció nacional. presentat a 01/01/1989, Pòrtic.
Gifreu, J., Recoder, M. - J., & Corbella, J. M.. (1986). Comunicació, llengua i cultura a Catalunya: horitzó 1990. presentat a 01/01/1986, Barcelona: Institut d¿Estudis Catalans.

Pàgines