Avaluació del grau de competència en Comunicació Audiovisual. Anàlisi quantitativa.

Investigador principal

Finançament

Durada

2007 - 2010