Avaluació del grau de competència en Comunicació Audiovisual. Anàlisi qualitativa.

Investigador principal

Finançament

Durada

2009 - 2010