Anàlisi de la Producció Audiovisual

L'àrea d'Anàlisi de la Producció Audiovisual es proposa la recerca aplicada sobre la dinámica del sector audiovisual, especialment des del punt de vista de la creació, la producció i la circulació. L'instrument bàsic de recerca és l'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) que desenvolupa dues línies principals d'activitat: la creació i desplegament d'un Portal web de la producció audiovisual, centrada sobretot a Catalunya, i l'elaboració de l'Anuari de la Producció Audiovisual. Amb el desplegament del portal web, l'OPA pretén facilitar l'accés dels agents del sector a una informació actualitzada i continuada, que abasti la totalitat del panorama audiovisual d'àmbit català, espanyol i internacional.